Privacyverklaring

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen of verwijderen. Wij verwijzen hiervoor naar het e-mailadres zoals vermeld onderaan dit privacybeleid. Verder heeft u ook het recht om een verzoek in te dienen voor de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens zoals wij dat doen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het verdient aanbeveling om ons privacy-beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. U krijgt het snelst een antwoord door direct contact op te nemen met Fotokeramiek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe verkrijgen wij de persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming, de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst en op basis van gerechtvaardigde belangen. De toestemming ontvangen we van u door de aanmeld- en bestelprocedure die u doorloopt voor het aanschaffen van product op onze website. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat uw aankoop en de bijbehorende service perfect verloopt. De toestemming kunt u uiteraard te allen tijde intrekken. De overeenkomst komt tot stand bij het bestellen van een product, wij gebruiken uw gegevens om de bestelling te kunnen afronden. Daarnaast kunnen wij gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het behartigen van het gerechtvaardigde belang. Dit houdt in dat we gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om onze service en site te optimaliseren. Echter, ook het voorkomen van fraude hoort hierbij. Uiteraard wegen we de gerechtvaardigde belangen af tegen de rechten, vrijheden en belangen van u, de klant. 


Welke gegevens verzamelen wij?

Als u bij ons een account aanmaakt of een bestelling plaatst, hebben wij van u informatie nodig om uw persoonlijke gegevens te verifiëren en bestelling te verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.
 

  • Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats, die u invult bij het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken. 
  • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om uw account en uw bestelling te bevestigen en u te informeren wanneer uw bestelling gereed is voor verzending. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief (en u deze aanmelding heeft bevestigd), zullen wij u van tijd tot tijd op de hoogte houden van nieuws en aanbiedingen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich eenvoudig afmelden via de website.
  • Uw telefoonnummer: Dit nummer gebruiken wij o.a. om uw (niet afgeronde) bestelling te verifiëren en service te verlenen.
  • Uw IP-adres: Wanneer u een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst, slaan wij uw IP-adres op. Dit doen wij ter voorkoming van fraude. 
  • Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina's dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.
  • Klantenservice: U kunt met ons bellen en mailen en ons bezoeken in onze showroom . Om onze service te optimaliseren en om te voorkomen dat u meerdere keren hetzelfde verhaal moet vertellen, maken wij korte aantekeningen. Deze aantekeningen worden in uw persoonlijk, afgesloten dossier bewaard. 
  • Betaalgegevens: Om uw order te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u betaalt worden uw gegevens in onze administratie, bij de bank en bij de betaalservices verwerkt en opgeslagen. Dit gebeurt om uw betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen.
  • Fraude: Ter voorkoming van fraude onderzoeken wij ook klantgegevens. Als het moet (wettelijke verplichting), geven wij uw klantgegevens door aan de overheid.
  • Bewaartermijn: Uw gegevens worden bij ons bewaard zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Indien u geen account meer bij ons heeft, dan worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Uw gegevens zijn bij ons veilig

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, schakelen wij daar waar nodig andere partijen in.


Het gebruik van cookies

Cookies zijn alfanumerieke identificeringstekens die wij via uw webbrowser op uw computer bewaren. De meeste e-commercesystemen zijn zonder het gebruik van cookies niet mogelijk. Zo wordt het gebruik van de virtuele winkelmand in de regel door middel van cookies gerealiseerd. In onze webwinkel wordt een permanente cookie geplaatst om de inhoud van het winkelwagentje tijdens de duur van uw inkoop te bewaren. Een permanente cookie wordt op de harde schijf van uw computer bewaard wanneer u uw browser sluit. Deze cookie kan bij het volgende bezoek aan Fotokeramiek weer gelezen worden. Zonder deze permanente cookie kunnen geen artikelen aan het winkelwagentje worden toegevoegd, waardoor winkelen bij Blue-Lagoon onmogelijk wordt. Het cookie dat op uw harde schijf geplaatst is verzamelt uitsluitend gegevens die voor het gebruik van het winkelwagentje essentieel zijn. Verder wordt door ons geen andere informatie bewaard. Bij alle gangbare browsers kunt u in de opties de cookie-instellingen naar wens aanpassen.